5 Fegyver Kupa Rendészeti
Lövész Egyesület

Az Egyesület rövidített elnevezése: 5 Fegyver Kupa Se
Egyesület nyilvántartási száma : 13-02-0006148.
Adószám : 18268018-1-13

Az Egyesület önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Működése kiterjed az ország egész területére.

Egyesületünket 2016-ban mint vadászíjász egyesületet alapítottuk,

leginkább íjjas vadászattal és vadászíjász versenyek azon formájával foglalkoztunk amelyet más íjász klubbok nem csinálnak, ilyenek voltak a Valkói Bowhunter vadász versenyek, és a mozgócélos ügyességi korong-és futóvad lövő íjjászversenyek is.

Miután ezzel egyidőben kezdtük el a lövész sportban népszerű és extrém versenyek az 5 FegyverKupa és társ versenyeit rendezni, így idén az új PTK – amúgy is kötelező alapszabály módosítási felszólításának eleget téve egybe vontuk a két életformánkat és tagjaink nagy részét ezzel létrehozva egy teljesen extrém és egészen más irányultságú lövész és íjász egyesületet, remélhetőleg mindenki legnagyobb örömére.

Az Egyesület céljai

Az egyesület célja – az önszerveződés alapján – tagjai egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása.

Az egyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő- és tömegsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja tagjait a hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételben (különös tekintettel a csapat- és az egyéni versenyekre).Az egyesület tagjai hivatás- és hobbiszerűen foglalkoznak lövészettel, valamint hivatásos állománykiképzéssel

Továbbá célja még:
 • a sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása, terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése,
 • a közös edzések, kirándulások, edzőtáborok és egyéb programok szervezése,
 • az egészséges életmód kialakítás és megtartása a mindennapi élet során,
 • a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe,
 • az életmódból eredő, az életkori és egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése, utókezlése,
 • tevékenységünkön keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet- és természetvédelem alapvető fontosságára és egy, a környezetért felelős látásmód kialakítására.
 • a sportlövészet szélesebb körben történő megismertetése, oktatása,
 • Utánpótlás nevelés, a fiatalokat fegyelemre, a sport iránti tiszteletre és alázatra nevelni,
 • Lövész- és íjász, valamint ügyességi versenyek szervezése, lebonyolítása,
 • lőtér fenntartása, üzemeltetése a tagok és kívülállók gyakorlási lehetőségének biztosítása, és versenyek szervezésének céljából,
 • a későbbiekben felkérésnek eleget téve rendvédelmi, honvédségi szervek számára oktatások, gyakorlati képzések, lőkiképzések szervezése, mind utánpótlás, mind hivatásos állományi szinten
 • írott és internetes oktató- anyagok, illetve oktató dvd-k kiadása.

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. Az Egyesület a tevékenységét Magyarország Alaptörvényével és egyéb jogszabályaival összhangban végzi. Az Egyesület jogi személy, amely a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába történő jogerős bejegyzéssel jött létre