Tactical Sniper Challenge - Páros verseny

2024.05.04. 09:00 - 2024.05.05. 17:00

Mivel Egyesületünk fennállása óta 10 páros taktikai és 10  db 5 Fegyver Kupa és 3 EB rendezésén van túl, gondoltam csináljunk valamit ami még nem volt.

Tactical Sniper Challenge - Páros verseny

For English please scroll down!

Mivel Egyesületünk fennállása óta 10 páros taktikai és 10 db 5 Fegyver Kupa Taktikai Kombinált Versenyt és 3 Taktikai Szituációs EB rendezésén van túl, gondoltam csináljunk valamit ami még nem volt, úgyhogy lesz, egy páros taktikai mesterlövész verseny, ami kombinált puska pisztoly , statikus és dinamikus nappali és éjszakai versenyszámokból fog állni. Minimális de nem megterhelő fizikai elemekkel, gyorsaság és pontosság és mind a két féle fegyver professzionális kezelése, továbbá a párban való tevékenykedés kiemelten fontos lesz.

Ez egy jó kihívás lesz és mivel ilyen versenyünk még nem volt, ezért minden arra elhivatott várunk rá aki a megfelelő jogolsultságokkal és felszerelésekkel rendelkezik:

Szükséges Felszerelések :

Fegyverzet:

A csapaton belül mind a két mesterlövő fejenként 2 db fegyvert használhat a feladat függvényében saját döntésére bízva a választást. A fegyver lehet 1 nehéz és 1 könnyű forgó tolózáras mesterlövész puska vagy 1 forgó tolózáras puska és egy félautomata precíziós puska vagy akár két félautomata puska, optikai céltávcsővel ellátva. De akár fejenként- versenyzőnként egy puskával is meglőhető a verseny a lényeg hogy céltávcső legyen rajta. Aki úgy dönt, hogy csak egy puskát használ a statikus és a dinamikus feladatokhoz is nem reklamálhat ha a statikus feladatoknál egy könnyebb vagy a dinamikus feladatoknál egy nehezebb puska miatt hátrányt szenved, de egy sima AR15- re megfelelő minumum 1-6 optikával löhetőek lesznek a dinamikus feladatok is, kényelmesen.

Továbbá mindkét lövőnek a csapatban ( Párban ) 1 db pisztolyt kell

viselnie + 2 db tárat , a fegyver nem lehet csak nyílt irányzékos, melyet állandóan viselni kell és csak hadi jellegű fegyver lehet, olyan tokban amelyből a fegyvert nem tudja elhagyni a lövő mozgás közben , mert azért kizárás jár. A másod fegyver akár lehet revolver is de nem lehet sport markolatos! ( kézre faragott, tenyér és ujj támasztós).

Minden feladatot párban szinkronban kell megoldani, egy feladat ideje és pontszáma a két lövő pontjaiból és hibáiból fog összeállni.

A két lövő eltérő feladatokat is fog végrehajtani egyszerre, eltérő célpontokra, eltérő távokon, nappal és éjszaka, de egyszerre és együtt - a végrehajtási idő közös.

A verseny nem fog tartalmazni túlélési elemeket, sem tájékozódást, sem tereptant, kizárólag a lövészetről fog szólni. Ettől függetlenül javasolt, megfelelő mennyiségű ivóv, minimum 2 féle ruha, éjszakai felszerelés, fejlámpa, kézilampa, akár célmegjelölölő fegyverlámpa, továbbá láthatósági mellény

További felszerelések melyekre szükség lesz:

Távmérő (kötelező)

Keresőtávcső / Spektív (egyik kötelező)

Szélmérő (nem kötelező)

Minimum 1 tripod csapatonként (3 lábú lőbot)

Hallásvédő füles

Látásvédő szemüveg

Hátizsák ( amibe az egyes pályákon előirt felszereléseket be tudja tenni egy esetleges átmozgáshoz + nem mindenhova lehet kocsival eljutni )

Jegyzetfüzet toll

Esőruha

Szükséges lőszer mennyiség:

- Puskához fejenként minimum 70 lövés

- Pisztolyhoz fejenként minimum 100 lövés

Engedélyezett a terepszínű vagy egyéb katonai vagy álcaruha.

Hivatásosok egyenruhába is jöhetnek. ( bevetésibe vagy gyakorlóba).

Rendvédelem Honvédelem számára fenntartott helyek száma 15 csapat. Ezen felül lehet regisztrálni 50 csapat. Azok az alakulatok akik nem kapnak személyes meghívót, hiába hivatásosak , nem vehetnek részt a versenyen téritésmentesen. Mivel korlátozott számban van lehetőségünk vendégeket fogadni.

Open besorolású fegyver használata nem lehetséges!

- Monopod és a nem becsukható lábú bipod nem engedélyezett, aki zsákról akar lőni mert a puskájára nem szerelhető bipod úgy azt engedélyezzük (lásd SZVD)

Lőtávok:

Puska esetén 30m- 400 m-ig (szervezés alatt a 600-700m-es lövés is.)

Pisztoly távok 7m-25m

Kategóriák: Nincs.

Sportlövészetben használt megkötésén alapuló kaliber alapú kategóriák nem számítanak. Tehát nincs standard, mini magnum, magnum megkülönböztetve.

Minimum kaliber: .223

Maximum kaliber: .338

Díjazás:

A versenyen 3 - 5 féle kategóriában lesz díjazás,attól függően, hogy honnan hány féle csapat regisztrál, pl a TEK vagy bármelyik külföldi terrorálhárítő Rendőri egység mesterlövészei és pl megyei bevetési egységek lövészei természetesen nem egy kategóriába kerülnek, illetve külön díjként a hölgyek kerülne díjazásra. Seniort külön nem díjazunk. Megfelelő létszám esetén nemzetközi kategória is külön díjazásra kerül.

Kategóriák :

Law Enforcment Sniper Team

Military Sniper Team

Sport Shooter Sniper Team

Lady Team

Mr & Mrs Team

Ezeket a besorolásokat a hivatosásokra vonatkozóan adatvédelmi okokból a verseny napján reggel 8:00-9:00 között tartó regisztrációkor fogjuk berögzíteni. Tehát a web oldalas regisztrációkor nem kell olyan adatokat megadni ami esetlegesen disztkréciót igényel.

Regisztráció kötelező, helyszini nevezés nincs!

KÉRJÜK a Nevezés végén a Megjegyzés mezőbe a Poló méretét a csapat mind a két tagja adja meg!

A nevezési díj egy csapatra értendő, azaz két főre!www.5fegyverkupa.hu - Versenyek.

Since our association has organized 10 tactical two-man squad and 10 5-Gun Cup Tactical Combined Competitions, as well as 3 Tactical Situational European Championships, I thought let's do something that hasn't been done before. Therefore, we will have a two-man squad tactical sniper competition, which will consist of combined rifle and pistol, static and dynamic day and night events. With minimal but not burdensome physical elements, speed and accuracy, and the professional handling of both types of weapons, the teamwork will be of paramount importance.

This will be a good challenge, and since we haven't had such a competition before, we invite everyone dedicated to it who has the appropriate qualifications and equipment:

Required Equipment:

Firearms: Within the team, each sniper can use 2 weapons per person depending on the task, leaving the choice to their own decision. The weapon can be 1 heavy and 1 light bolt-action sniper rifle or 1 bolt-action rifle and 1 semi-automatic precision rifle, or even two semi-automatic rifles, equipped with optical scopes. However, each competitor must have a scope on their rifle. Those who decide to use only one rifle for both static and dynamic tasks cannot complain if they suffer a disadvantage due to a lighter rifle for static tasks or a heavier rifle for dynamic tasks. However, a standard AR15 with a 1-6 optic will be sufficient for dynamic tasks.

Additionally, each shooter in the team must carry 1 pistol + 2 magazines. The firearm cannot have only open sights; it must be constantly worn and can only be a military-style weapon, in a holster from which the shooter cannot release the weapon during movement, as exclusion will apply. The second weapon can even be a revolver but cannot have a sport grip (handcrafted, palm and finger support).

All tasks must be solved in sync as a pair, and the time and score for each task will be composed of the points and mistakes of the two shooters.

The two shooters will perform different tasks simultaneously, with different targets, distances, day and night, but at the same time and together—the execution time is shared.

The competition will not include survival elements, orientation, terrain tactics, only focusing on marksmanship. Nevertheless, it is recommended to have an adequate amount of water, a minimum of 2 types of clothing, night equipment, headlamp, flashlight, target designator weapon light, and visibility vest.

Other equipment needed:

Rangefinder (mandatory)

Spotting Scope (mandatory)

Weather meter (optional)

Minimum 1 tripod per team (3-legged shooting stick)

Hearing protection earmuffs

Protective eyewear

Backpack (to carry the required equipment for each stage + not everywhere can be reached by car)

Notebook and pen

Rain gear

Required ammunition quantity:

For the rifle, a minimum of 70 rounds per head

For the pistol, a minimum of 100 rounds per head

Terrain-colored or other military or camouflage clothing is allowed. Professionals can also participate in uniform (in deployment or training). Reserved places for Law Enforcement and Military are 15 teams. In addition, registration is possible for 50 teams. Units that do not receive a personal invitation, even if they are professionals, cannot participate in the competition free of charge. Because we have a limited opportunity to host guests.

The use of open-class weapons is not possible! Monopod and non-collapsible leg bipod are not allowed. If someone wants to shoot from a bag because a bipod cannot be mounted on their rifle, it will be allowed (see SVD).

Shooting distances:

For the rifle, 30m to 400m (the 600-700m shot is under consideration)

Pistol distances: 7m-25m

Categories: None. Categories based on caliber in sport shooting are not considered. So, there is no distinction between standard, mini-magnum, and magnum.

Minimum caliber: .223

Maximum caliber: .338

Awards: There will be awards in 3-5 categories, depending on how many different teams register. For example, TEK or any foreign counter-terrorism police unit snipers, as well as county intervention unit shooters, will naturally not be placed in the same category. Additionally, ladies would be awarded as a separate category. Seniors are not separately awarded. With a sufficient number of participants, there will be a separate award for the international category.

Categories:

Law Enforcement Sniper Team

Military Sniper Team

Sport Shooter Sniper Team

Lady Team

Mr & Mrs Team

These classifications for professionals will be recorded during registration on the morning of the competition day from 8:00 to 9:00, for privacy reasons. Therefore, during web registration, there is no need to provide information that may require discretion.


Please add your T-shirt size in the comment section below when registering!

Kezdés időpontja:  2024.05.04., 09:00
Befejezés időpontja:  2024.05.05., 17:00
Helyszín:   Nagytétény ROKK
Telefonszám:   06707025707
Email:   info@5fegyverkupa.hu
Weboldal:  

1. Squad

 1. Galgóczi Ádám - Adonyi Péter
 2. Szikszay Tamás - Nagy Bertalan
 3. Lajsoczky Károly - Lajsoczky Károly jun.
 4. Lázár Zsolt - Horváth Ádám
 5. Mata Gábor - Halenár Zoltán
 6. Dr.Dulganov Pjotr - Dr.Dulganov Vaszilij
 7. HUN POLICE KR - HUN POLICE KR
 8. HUN POLICE ROKK - HUN POLICE ROKK
 9. HUN.NAV.MERKUR - HUN.NAV.MERKUR
 10. HUN POLICE TEK 3 - HUN POLICE TEK 3
 11. HUN ARMY 1.KMDD / 1. - HUN ARMY 1.KMDD / 1.
 12. HUN ARMY 1.KMDD / 2. - HUN ARMY 1.KMDD / 2.
 13. HUN ARMY 1.KMDD / 3. - HUN ARMY 1.KMDD / 3.
 14. Tomás Ágh - Roman Kolev
 15. Bárándi Sándor - Nagy István
 16. Csongrádi Mihály - Dr. Szűcs M.
 17. HUN ARMY. MH.KGY1.PCDD. - HUN ARMY. MH.KGY1.PCDD
 18. Dr. Pap Orsolya - Karoliny Diana
 19. Sallai Zoltán - Fodróczy Péter
 20. Dr. Taksonyi Péter - Vadászi Vince
 21. Kiss Bálint - Szikszai Attila
 22. Kojnok Ádám - Taman Bence
 23. Peter Povazson - Vics Gábor
 24. Faisztl Zoltan - Fülep Tamás

2. Squad

 1. HUN POLICE TEK 1 - HUN POLICE TEK 1
 2. HUN POLICE TEK 2 - HUN POLICE TEK 2
 3. Réti Pál - Csáki Viktor
 4. Gyürüsi Péter - Jan Kovaczh
 5. HUN ARMY 24.BGFE - HUN ARMY 24.BGFE
 6. HUN ARMY . KP30.PGYD - HUN ARMY . KP30.PGYD
 7. Csontos Zoltan - Kiss Robert
 8. Rákli Tamás - Kocsis Zoltán
 9. Rafai Richard - Bódizs Kornél
 10. Boross László - Csikó Gergely
 11. Tóth Balázs - Prisznyák Gábor
 12. Ivan Barzilov - D-r Petar Markov
 13. HUN POLICE OGY - OGY
 14. Piroska Péter - Győrvári Péter
 15. Szuda Gergő - Lévai Dániel
 16. Holló László - Dr. Bodnár Zsolt

Egyéb versenyek

Az MDLSZ Gyorskombinált szakág, kötelező Standard Kvalifikációs Minősítő versenye. A verseny szükséges ahhoz, hogy emeltebb szintű - Szituációs- gyorskombinált versenyeken részt vehess.

Az MDLSZ Gyorskombinált szakág, kötelező Standard Kvalifikációs Minősítő versenye. A verseny szükséges ahhoz, hogy emeltebb szintű - Szituációs- gyorskombinált versenyeken részt vehess.

Immáron 4. alkalommal kerül megrendezésre ezúttal a hivatásos állomány kedvéért ismét hétköznap a Sinkó Imre Rendőr Alezredes emlékére rendezendő kombinált mesterlövész emlékverseny

Zárt körű egyesületi Csapatépítő MDLSZ minősítővel, kajálással, baráti beszélgetéssel egybekötve, MDLSZ szabályoknak megfelelően, kötelező előregisztrációval.